Eminent priest(Jyodo-Singon-etc sect 5)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2C-37
Shingonshu-Houkaiin
/ Kian Matsuzaka
NO 2C-38
Jyodoshinsyu-Kinshokuji
/ Kouji Sonko
NO 2C-39
Jyodoshinshu-Honganji sect
/ Kubutsu Ohtani
NO 2C-40
Kegonshu-Todaiji
/ Shojyun Hashimoto
NO 2C-41
Shingonshu-Ninnaji
/ Zuiyu Tatebe
NO 2C-42
Kegonshu-Todaiji
Kaiun KamitsukasaNO 2C-43
Shingonshu-
Kouyasan
/ Chito Izumi
NO 2C-44
Jyodoshinshu-
Ohtani sect
/ Unge Taigan
NO 2C-45
Kegonshu-
Todaiji
/ Myoshun Sagawa

Sold

Sold