As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-28
Kacho Ikuta
/ Shirabyoushi
NO 1B-29
Gekka Minagawa
/ Birds
(Reproduction)
NO 1B-30
Unrei Akamatsu
/ Rock and mushroom


NO 1B-31
Seigyo Wakasa
/ The snowy mountains
NO 1B-32
Tomimaro Higuchi
/ Sakura and a beauty
NO 1B-33
Gekko Ohashi
/ Kabuki

Sold


NO 1B-34
Seiko Itakura
/ Kyogen (Sanbaso)
NO 1B-35
Kaido Yamada
/ Landscape
NO 1B-36
Suiun Komuro
/ Spring Landscape