the Japanese painting (Picture of Color 6)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-46
Keijyu Imai
/ Rising sun and wave
NO 1B-47
Shokoku Ikai
/ Ariwarano Narihira
NO 1B-48
Sanzo Wada
/ Pond


NO 1B-49
 Genzan Kajino
/ Landscape
NO 1B-50
Shun-ou Nakajima
/ Village of the remaining snow
NO 1B-51
Kosho Hama
/ Arashiyama

Sold
NO 1B-52
Seizan Ohsaki
/ Spring landscape
NO 1B-53
Kinseki Mori
/ Happy pine
NO 1B-54
Sanzo Wada
/ Dahlia

Sold