Merchandise NO 2A-35          

 


Daitokuji sect Sukyouji
/ Yodo Yukio

Price 10,000 YEN

Yodo Yukio

 He was born in Hyogo Pref. in 1912.
 He learned the Zen from Seisetsu Seki.
 The owner of Sokyozenji (Takuan-ji) in Izushi-cho, Hyogo Prefecture.

Main Paper B=28.5cm H= 99.0cm
Mounting Silk B=31.0cm H=173.0cm
Box Original signed
paulownia box included.
Artwork is in good condition .
Meaning (Honrai mu ichimotsu)
There is nothing from the beginning.


Original signed paulownia box