Merchandise NO 2C-30          

 

Shingonshu-Kouyasan
  / Kansho Mori

Price 18,000 YEN


Kansho Mori (1899-1994)


 The priest of the Singon sect Koyasan.
 He became The 406 world of Koyasan Kongobuji.
 He learned the Haiku from Kyoshi Takahama.

Main Paper B=22.5cm H=112.0cm
Mounting Silk B=32.0cm H=190.0cm
Box Signatureless
Paulownia box included.
Artwork is in good condition .
Meaning (Hibi kore koujitsu)
Every day is good day.


Signatureless Paulownia box