Merchandise NO 2C-21           


Jyodoshinsyu-
      Nishihonganji
          / Mokurai Shimaji                            Price 20,000 YEN

Mokurai Shimaji (1832-1911)


The priest of the Jyodoshinsyu sect.
He was born in Yamaguchi Prf. in 1832.
He try hard to the propagation of Jyodoshinshu
with Tetsunen Ozu .
He died in 1911 at the age of 79.


Main Paper B=38.5cm H=127.0cm
Mounting Silk B=51.0cm H=201.0cm
Box Signatureless
Paulownia boxincluded.
Artwork is in good condition .

Signatureless Paulownia box