Eminent priest(Rinzai sect 6)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-46
Buttuji
/ Ekishu Yamazaki
NO 2A-47
Sokokuji
/ Dokuzan Hashimoto
NO 2A-48
Zuiganji
/ Ryuho KatoNO 2A-49
Nanzenjii
/ Zenkei Shibayama
NO 2A-50
Myoshinji
/ Taiko Furukawa
NO 2A-51
Nanzenjii
/ Kikusen ShimadaNO 2A-52
Myoshinji
/ Itsugai Kajiura
NO 2A-53
Enkakuji
/ Taien Koshi
NO 2A-54
Sokokuji
/ Taiko Yamazaki