the Japanese painting (Picture of Color 11)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-91
Ichiyo Matsumoto
/ Matsukaze
NO 1B-92
Keisho Imao
/ Mt.Fuji
NO 1B-93
Tomiji Neagari
/ ChrysanthemumNO 1B-94
Chikame Ogawa
/ Spring of Arashiyama
NO 1B-95
Shoko Tanomura
 / Jyurouji
NO 1B-96
Unrei Akamatsu
 / HouraisanNO 1B-97
Monsui Ise
/ Kyugen (Takasago)
NO 1B-98
HIdeo Taniguchi
/ Spring Bank
NO 1B-99
Iwao Yamashita
/ Spring Sea