the Japanese painting (Picture of Color 11)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-91
Shunsai Horie
/ Rakuto
NO 1B-92
Tousen Kabata
/ Rain Landscape
NO 1B-93
Suiko Fukudai
/ Fierce TigerNO 1B-94
Sofu Matsuno
/ Noh Hagoromo
NO 1B-95
Shoko Tanomura
 / Jyurouji
NO 1B-96
Unrei Akamatsu
 / HouraisanNO 1B-97
Kouga Hada
/ Fine snow village
NO 1B-98
Chikusai Yamashita
/ Spring autumn Landscape
NO 1B-99
Iwao Yamashita
/ Spring Sea