Eminent priest(Jyodo-Singon-etc sect 3)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2C-19
Jyodoshinshu-Honganji sect
/ Kubutshu Ohtani
NO 2C-20
Shingonshu-Daianji
/ Seiko Kawano
NO 2C-21
Kegonshu-Toudaiji
/ Kousho Shimizu

Sold
NO 2C-22
Shingonshu-Kouyasan
/ Zenko Kusashige
NO 2C-23
Hossoushu-Houryuji
/ Jyoin Saeki
NO 2C-24
Jyodoshinshu-Honganji sect
/ Renjyo Akamatsu

Sold
NO 2C-25
Shinsyu-Kibe sect
Kinshokuji
NO 2C-26
Washu-Shitennouji
/ Joujun Deguchi
NO 2C-27
Shingonshu-Jingoji
/ Seigan Taniuchi

Sold