Eminent priest(Jyodo-Singon-etc sect 5)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2C-37
Hossoshu-Yakushiji
/ Kouin Takada
NO 2C-38
Jyodoshinsyu-Kinshokuji
/ Kouji Sonko
NO 2C-39
Jyodoshinshu-Honganji sect
/ Kubutsu Ohtani
NO 2C-40
Kegonshu-Todaiji
/ Shojyun Hashimoto
NO 2C-41
Jyudoshinshu-Honganji secti
/ Son-yu Ohtani
NO 2C-42
Shinshu-Ohtani sect
Fumio NanjyoNO 2C-43
Shingonshu-Daikakuji
/ Zensen Kusashige
NO 2C-44
Jyodoshinshu-Ohtani sect
/ Unge Taigan
NO 2C-45
Hossoushu-Kiyomizutera
/ Seihan Mori

Sold

Sold