Eminent priest(Jyodo-Singon-etc sect 7)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2C-55
Shingonshu-Houkaiin
/ Kian Matsuzaka
NO 2C-56
Jyodoshu-Chioin
/ Shinko Kishi
NO 2C-57
Shingonshu-Kouyasan
/ Kouo Kameyama

Sold
NO 2C-58
Jyodoshinsyu-Kinshokuji
/ Kouji Sonko
NO 2C-59
Kegonshu-Todaiji
/ Kaiun Kamitsukasa
NO 2C-60
Jyodoshu-Zoujyoji
/ Shinkyo MichishigeNO 2C-61
Hossoshu-Kiyomizudera
/ Ryokei Ohnishi
NO 2C-62
Kegonshu-Toudaiji
/ Kousho Shimizu
NO 2C-63
Jyodoshu-Zojyoji
/ Benkyo Shiio