Eminent priest(Jyodo-Singon-etc sect 8)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2C-64
Hossoshu-Kiyomizudera
/ Ryokei Ohnishi
NO 2C-65
Washu-Shitennouji
/ Joujun Deguchi
NO 2C-66
Shingonshu-Sennyuji
/ Nichiei Murakumo

Sold
NO 2C-67
Shingonshu-Houkaiin
/ Kian Matsuzaka
NO 2C-68
Shingonshu-Saikouji
/ Koichi Hashimoto
NO 2C-69
Kegonshu-Todaiji
/ Kaiun KamitsukasaNO 2C-70
Shingonshu-Houkaiin
/ Kian Matsuzaka
NO 2C-71
Shingonshu-Hozansect
/ Raifu Gonda
NO 2C-72
Shingonshu-Houkaiin
/ Kian Matsuzaka

Sold
NO 2C-73
Shingonshu-Daikakuji
/ Ryokai Ajioka
NO 2C-74
Hossoshu-Kiyomizudera
/ Ryokei Ohnishi
NO 2C-74
Shingonshu-Houkaiin
/ Kian Matsuzaka