Eminent priest (Rinzai sect 12)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-100
Tenryuji-
/ Bokuoh Seki
NO 2A-101
Sokokuji
/ Dokuzan Hashimoto
NO 2A-102
Myoshinji
/ Kogetsu Tani

Sold

Sold
NO 2A-103
Daitokiji
/ Sesso Oda
NO 2A-104
Myoshinji
/ Mumon Yamada
NO 2A-105
Tenryuji
/ Suigan Shoken

Sold

Sold
NO 2A-106
Sokokuji
/ Dokuzan Hashimoto
NO 2A-107
Daitokuji
/ Taiko Sogen
NO 2A-108
Myoshinji
/ Shido Togen

Sold

Sold