Eminent priest (Rinzai sect 13)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-109
Myoshinji
/ Dokutan Sosan
NO 2A-110
Daitokuji
/ Gyoshu Soukan
NO 2A-111
Daitokuji
/ Kankei MoriyamaNO 2A-112
Hokoji
/ Sokan Kouno
NO 2A-113
Sokokuji
/ Dokuzan Hashimoto
NO 2A-114
Sokokuji
/ Dokuzan Hashimoto

Sold
No 2A-115
Sokokuji
/ Dokuzan Hashimoto