Eminent priest(Rinzai sect 5)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-37
Nanzenjii
/ Zenkei Shibayama
NO 2A-38
Daitokuji
/ Ichido Soto
NO 2A-39
Myoshinji
/ Shido Togen


NO 2A-40
Daitokuji
/ Meido Sosen
NO 2A-41
Myoshinji
/ Bunsho Kasumi
NO 2A-42
Myoshinji
/ Ranzan Shoryu

Sold
NO 2A-43
Daitokuji
/ Kaido Fujii
NO 2A-44
Soukokuji
/ Raitei Arima
NO 2A-45
Tenryuji
/ Seisetsu Seki