Eminent priest(Rinzai sect 8)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-64
Nanzenjii
/ Zenkei Shibayama
NO 2A-65
Myoshinji
/ Bunsho Kasumi
NO 2A-66
Tenryuji
/ Seisetsu Seki

Reserved

Sold
NO 2A-67
Daitokuji
/ Banjin Shutai
NO 2A-68
Zuiganji
/ Ryuho Kato
NO 2A-69
Tenryuji
/ Bokuo SekiNO 2A-70
Hokoji
/ Eishu Mamiya
NO 2A-71
Enpukuji
/ Kanshu Soujyun
 ( Deiryu )
NO 2A-72
Myoshinji
/ Taiko Furukawa

Reserved