Calligraphy-Confucian 2


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-10
Hekigodo Kawahigashi
NO 3-11
Tettou Kouno
NO 3-12
Sanyo Rai

Sold
NO 3-13
Meizen Kinbara
NO 3-14
Seishi Yamaguchi
NO 3-15
Chokunyu Tanomura

Sold
NO 3-16
Seiri Koga
NO 3-17
Seiho Awano
NO 3-18
Sanzan Tani