Religious man - Buddhist picture


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 4-1
Sekai kyuseikyo
/ Mokichi Okada
NO 4-2
Sekai kyuseikyo
/ Mokichi Okada
NO 4-3
Sekai kyuseikyo
/ Mokichi Okada

Sold

Sold

Sold
NO 4-4
Seicho no ie
Religious group
/ Masaharu Taniguchi
NO 4-5
Byakoushinkoukai
/ Masahisa Goi
NO 4-6
Sekai kyuseikyo
/ Mokichi Okada

Sold

Sold
NO 4-7
Ohmoto Religious group
Naohi Deguchi
NO 4-8
Seals of
Old 33 Temples
NO 4-9
Seicho no ie
Religious group
/ Masaharu TaniguchiNO 4-10
Ohmoto
Religious group
/ Onisaburo Deguchi
NO 4-11
Seicho no ie
Religious group
/ Masaharu Taniguchi
NO 4-12
Seicho no ie
Religious group
/ Masaharu Taniguchi

Sold
NO 4-13
Jyodo Shinshu
/ Shinran Story (Wood print)
NO 4-14
Seicho no ie
Religious group
/ Masaharu Taniguchi
NO 4-15
Sekai kyuseikyo
/ Mokichi Okada

Sold
NO 4-16
Sekai kyuseikyo
/ Mokichi Okada
NO 4-17
Baikei
/ Shinran Ishimakura
NO 4-18
Seicho no ie
Religious group
/ Masaharu Taniguchi

Sold